SAVTA HAIA, RUTHIE META

SAVTA HAIA, RUTHIE META

(Israel; 15 minutos) Hebreo
Dir.: Gal Rosenbluth

Ruthie, de 18 anos, é unha alma vella. Está a coidar temporalmente á súa avoa, que é nova de corazón, pero cando a súa avoa persegue a outro coidador, Ruthie debe buscar a súa propia mocidade.

^^^^^^^^^^

SPUTNIK IV